ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านคลองเหมืองไทย ม.12 ต.น้ำชุน
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
06/02/2563 09:00
06/02/2563 12:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด