ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ สถานีไฟฟ้าพังงา ถึง หน้าปั๊มเชลล์ หจก.เพิ่มสมบูรณ์
จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนเคเบิลสเปเซอร์รุ่นเก่าใช้งานมานานเกิน 10 ปี 50 ชุด เพิ่มลูกถ้วยต้น DDE 6 ลูก ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแรงสูง เพื่อเสริมความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณ สถานีไฟฟ้าพังงา ถึง หน้าปั๊มเชลล์ หจก.เพิ่มสมบูรณ์ ในวันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
13/02/2564 09:00
13/02/2564 16:30
กฟบ.ตลาดเขต
097-1473929
กฤษดา เขียวมั่ง
ลำดับดาวน์โหลด