ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.กม.2 คลองแม่ลาย
บริเวณ บ. กม. 2 ฝั่งซ้ายมือทางไป อ.คลองลาน ถึง ร้านอาหารครัว อบต. บ.มอสมบูรณ์ โดยจะดับ ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. - 09.30 น.เพื่อปลดแคล้ม ช่วงเย็น 16.00 น. - 16.30 น. เพื่อ จั้มแคล้ม ส่วนที่จะดับทั้งวัน บริเวณซอยข้างวัดมอสูง ดับไฟพาดสายแรงสูงใหม่
15/02/2563 08:00
15/02/2563 17:00
กฟจ.กำแพงเพชร
1129 , 055 711181 , 055 716710
โกศล ศรีบัวจับ
ลำดับดาวน์โหลด