ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณวัดปกรณ์ธรรมมาราม ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอนิคมพัฒนา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เปลี่ยนสายไฟฟ้า
07/10/2562 08:30
07/10/2562 16:30
กฟส.นิคมพัฒนา
038636107
วิบูลย์ บัวผาย
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ