ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
BUA1S-13 ถึง Diss ชค.หน้ารร.โนนคำ
ดับไฟปฏิบัติงานพาดสายSAC185
พื้นที่ดับไฟ
1.ดับไฟเวลา 08.00-17.00 น. พื้นที่ดับไฟ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม วัดดานวิมุตติธรรมและผู้ใช้ไฟบริเวณใกล้เคียง
17/09/2563 08:00
17/09/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0650263703
เพชราวุธ โพชราช
ลำดับดาวน์โหลด