ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านพันตาเกิน
กฟจ.ลำพูน ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV (เปลี่ยนสายเป็นสายหุ้มฉนวน ชนิด 185 SAC) ตั้งแต่บริเวณ ตรงข้ามวัดพันตาเกิน - ก่อนถึงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.ลำพูน - ป่าซาง ฝั่งไปป่าซาง ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
11/01/2565 08:00
11/01/2565 17:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด
ลำดับดาวน์โหลด