ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
Diss หลังศูนย์ราชการ ถึง BUA3S-14/1 และ BUA3S-05/1 (SF6ติดตั้งใหม่) ถึง DDE ก่อน บ.เซาท์แลนด์
ดับไฟเพื่อเชื่อม DDE ไลน์ที่มีการก่อสร้างใหม่ จำนวน 5 จุด
ดับไฟเวลา 08.00-13.00 น. ประกอบด้วย บ้านท่าไคร้ (ฝั่งศูนย์ราชการ) , บ้านดงหมากยาง , สูบน้ำบ้านดงหมากยาง , ประปาบ้านท่าโพธิ์ , บ้านโนนสา , บ้านโนนวังเยี่ยม , บ้านโนนไทรทอง , บริษัท ย่างฉาง รับเบอร์ จำกัด(สาขาบึงกาฬ) , บ้านไร่สุขสันต์ (TR 30 kva หน้าร้านขายของชำ) , บ้านไร่สุขสันต์ (TR 30 kva หน้าโรงเรียน) , โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ , ประปาบ้านโคกก่อง , ประปาบ้านโนนไทรทอง
ดับไฟ 2 ช่วงเวลา 08.00-09.00 น. และ 12.00-13.00 น. ประกอบด้วย บ้านนาโนน , ศูนย์ราชการ
11/10/2562 08:00
11/10/2562 13:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด