ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ ซอย10 ชุมพอ ถึง แยกอ่างทอง (บ้านยางงาม , บ้านสวนใต้) และซอยแยกย่อยทั้งหมด
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาจะดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมปักเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ บ้านด่าน ถนนสงขลา-นาทวี ฝั่งขาออกเมืองสงขลา ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00น. – 17.00น.
บริเวณพื้นที่ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ถนนสงขลา-นาทวี ฝั่งขาออกจากเมืองสงขลา
11/08/2565 08:00
11/08/2565 17:00
กฟจ.สงขลา
074330145 ,074330139
นเรศ รังษี