ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
พื้นที่บางส่วนของ ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี และพื้นที่บางส่วนของ ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อติดตั้งอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
ตั้งแต่โรงสีรัฐภูมิถึงปลายสาย
พื้นที่บางส่วนของ ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
และพื้นที่บางส่วนของ ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
24/07/2563 09:00
24/07/2563 12:00
กฟจ.สิงห์บุรี
นายสุนทร ทานหิรัญ โทร. 081-666-9182
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด