ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 2 และ หมู่ที่3 ตำบลบ้านบุ่ง, บ้านไดชุมแสง, โรงเรียนบ้านไดชุมแสง, สวนส้มบ้านบุ่ง, วัดบ้านบุ่ง
ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง
07/12/2564 09:00
07/12/2564 16:00
กฟจ.พิจิตร
0882718112
เจษฎา จันทร์ท่าฬ่อ
ลำดับดาวน์โหลด