ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหวาย ตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
20/07/2562 09:00
20/07/2562 15:00
กฟอ.หล่มสัก
056-912119
แมน คำสิงห์
ลำดับดาวน์โหลด