ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกคลองชลประทาน-วัดแก้วศิลาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปักเสาแรงสูง
31/01/2561 08:30
31/01/2561 17:00
กฟอ.พนัสนิคม
038-474387
วิชา พิมพ์ใจชน