ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ร้านบางกุ้งทุ่งข้าว - บ้านอ่อนช้อยก่อนถึงวัดหางยาง
ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง เพื่องานก่อสร้างขยายถนน
***พื้นที่ดับไฟเพิ่มเติม ม.3 ต.บางกุ้ง(บางส่วน), ม.4 ต.สัมพันธ์(ข้ามแม่น้ำบ้านวังชัน) ม.3 ต.หาดยาง,บ้านวังชัน ม.4 ต.บางกุ้ง
28/04/2565 08:00
28/04/2565 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370
วรพล บัวบาน