ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโสน ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ปฏิบัติงานปักเสาติดตั้งหม้อแปลงเชื่อมเข้าระบบจำหน่าย22 KV ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
26/05/2563 11:00
26/05/2563 13:00
กฟอ.ขุขันธ์
045671244
กิตติพงษ์ ทองจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ