ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.6 มาบยางพร
เพิ่มขนาดหม้อแปลง และปรับปรุงแรงต่ำ
17/02/2561 09:00
17/02/2561 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
038-659070, 038-659878, 082-6859444
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1ม.6 มาบยางพร