ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอบางละมุง บ้านหนองใหญ่ 20-002469
เปลี่ยนหม้อแปลง
14/09/2563 10:00
14/09/2563 15:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด