ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.คำม่วง หมู่5และหมู่14 ,บ.ปลาขาว หมู่6 และบ.ดงอุดม หมู่13 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
ตัดต้นไม้ตามแนวระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อป้องกันปัญหาไฟตกและไฟดับ
16/09/2563 09:00
16/09/2563 12:00
กฟอ.สมเด็จ
0654953996
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด