ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันป่าสัก
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานแก้ไขรถยนต์ชนเสาแรงสูง บริเวณหลังตลาดสันป่าสัก ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. พื้นที่ได้รับผลกระทบ บ้านสันป่าสัก(บางส่วน) บ้านนาบุก วัดสันป่าสัก โรงพยาบาลสัตว์หางด
23/12/2564 09:00
23/12/2564 17:00
กฟอ.หางดง
053441093
กิตติพร อินทร์สุข
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ 23.12.64