ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หลัง WPT1R-01เพื่อปฏิบัติงานย้ายแนวแรงสูง สฟฟ.วป. F1งานก่อสร้างถนนสี่เลนทางหลวงหมายเลข 2045 ช่วงบ้านสนาม-อำเภอวาปีปทุม
ฟีดเดอร์ 1 สฟฟ.วป. หลัง WPT1R-01เพื่อปฏิบัติงานย้ายแนวแรงสูง สฟฟ.วป. F1งานก่อสร้างถนนสี่เลนทางหลวงหมายเลข 2045 ช่วงบ้านสนาม-อำเภอวาปีปทุม ตามหมายเลขงาน I-63-E-WPT65.MS.1101
15/02/2565 08:30
15/02/2565 16:30
กฟอ.วาปีปทุม
0885958792
พิสิฐพงษ์ ปัดสำราญ
ลำดับดาวน์โหลด
1ฟีดเดอร์ 1 สฟฟ.วป. หลัง WPT1R-01