ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกบ้านดอยชัยมงคล
ดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี
06/08/2565 08:00
06/08/2565 17:00
กฟจ.เชียงราย
053723044,053721514
อนุวัฒน์ ยาวิลาศ
ลำดับดาวน์โหลด