ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหมู่บ้านไอลีฟ ทาวน์ 2 ม.5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหมู่บ้านไอลีฟ ทาวน์ 2 ม.5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงไลน์ TLG08F-04/02
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Village I Leaf Town 2 Moo 5 Srisuntorn Sub-district, Thalang, Phuket On Monday, 13 June 2022 from 09.00 am. - 12.00 pm.
13/06/2565 09:00
13/06/2565 12:00
กฟอ.ถลาง
076386883
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร