ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟ ถนนสายเอเชีย 41 ช่วงหน้าสถานีไฟฟ้าพุนพิน 2 (ดอนมะลิ) ฝั่งขาขึ้น กทม.หน้าบริษัททักษิณอุตสาหกรรมฯ บ้านดอนมะลิ บ้านไทรงาม ถึงบริเวณแบ่งแดนบ้านนาเดิม
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงระบบจำหน่าย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ – เวลาที่ของดจ่ายไฟ
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา
สถานที่ไฟดับ
ตั้งแต่บริเวณ ถนนสายเอเชีย 41 ช่วงหน้าสถานีไฟฟ้าพุนพิน 2 (ดอนมะลิ) ฝั่งขาขึ้น กทม.หน้าบริษัททักษิณอุตสาหกรรมฯ บ้านดอนมะลิ บ้านไทรงาม ถึงบริเวณแบ่งแดนบ้านนาเดิม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด ดังนั้นจึงไม่มีไฟฟ้าใช้ตามวันและเวลาดังกล่าว
10/06/2564 09:00
10/06/2564 16:00
กฟอ.พุนพิน
077-311492
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง