ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟจ.ราชบุรี.-ราชบุรียางยนต์,บ.กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)สาขาราชบุรี,ถนนท่าแจ่ซอย2,ตึกร้านเป็ดสยขาม,เพิ่มพูนศิลป์,แครีบอยราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
ดับไฟพาดสายแรงสูง
16/08/2562 09:00
16/08/2562 17:00
กฟจ.ราชบุรี
032-337520,032-337016,032321150
วรินทร ดำรงค์สกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1กฟจ.รบ.