ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEAป่าตอง ประกาศหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ถนนหน้าหาดกะรน ตั้งแต่กะรนซ็อปปิ้ง ถึง รร.ภูเก็ตไอแลนด์วิว
PEAป่าตอง ประกาศหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จะดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นการชั่วคราวในวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้

• วันอังคาร ที่14 กันยายน 2564
• ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
• บริเวณสถานที่ไฟดับได้แก่
- กะรนซ็อปปิ้ง
- รร.วรบุรี
- รร.บาวแมนคาซ่า
- ถนนหลวงพ่อฉ้วน
- ซอยหลวงพ่อฉ้วน 1
- ภูเก็ตออร์คิดรีสอร์ทแอนด์สปา
- รร.ภูเก็ตไอแลนด์วิว

ดังนั้น ท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น และอย่าปฏิบัติงานใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยเด็ดขาด เพราะการไฟฟ้าฯอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา หากมีเหตุสุดวิสัยขณะปฏิบัติงาน เช่น อุบัติเหตุรถชนเสา ฝนตก ฯลฯ การไฟฟ้าจะขยายระยะเวลาดับไฟออกไปตามความจำเป็นและจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ติดต่อสอบถามศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องป่าตอง โทรศัพท์ 076-345574
14/09/2564 09:00
14/09/2564 17:00
กฟฟ.ป่าตอง
076345574
อลงกรณ์ กองธรรม
ลำดับดาวน์โหลด
1PEAป่าตอง ประกาศหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จะดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นการชั่วคราวในวันเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้ • วันอังคาร ที่14 กันยายน 2564 • ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. • บริเวณสถานที่ไฟดับได้แก่ - กะรนซ็อปปิ้ง - รร.วรบุรี - รร.บาวแมนคาซ่า - ถนนหลวงพ่อฉ้วน - ซอยหลวงพ่อฉ้วน 1 - ภูเก็ตออร์คิดรีสอร์ทแอนด์สปา - รร.ภูเก็ตไอแลนด์วิว ดังนั้น ท่านจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ตามวันและเวลาข้างต้น และอย่าปฏิบัติงานใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ โดยเด็ดขาด เพราะการไฟฟ้าฯอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา หากมีเหตุสุดวิสัยขณะปฏิบัติงาน เช่น อุบัติเหตุรถชนเสา ฝนตก ฯลฯ การไฟฟ้าจะขยายระยะเวลาดับไฟออกไปตามความจำเป็นและจะเร่งรัดดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยเร็วที่สุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย ติดต่อสอบถามศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องป่าตอง โทรศัพท์ 076-345574