ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงหน้าร้านสลีปแคท หมู่บ้านคันทรี่ปาร์ค1
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าหม้อแปลงหน้าร้านสลีปแคท หมู่บ้านคันทรี่ปาร์ค1
26/09/2563 09:00
26/09/2563 13:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด