ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่3-4 ต.มารวิชัย , หมู่6,7,9 ต.คู้สลอด
ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณวัดอู่สำเภา
22/12/2564 08:30
22/12/2564 14:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด