ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ชุมชนรอบโรงแรมอินดิโก้ฯและชุมชนรอบโรงแรม นครอินทร์
ดับไฟปฎิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลง
09/05/2565 10:00
09/05/2565 12:00
กฟอ.หล่มสัก
0569112119
วุฒิกร พรมพักตร์
ลำดับดาวน์โหลด