ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
งานดับไฟ ย้ายแนวเสา115เควี บ.ท่าข้าม อ.เทิง
งานดับไฟ ปฏิบัติงานย้ายแนวเสา115เควี บริเวณ บ.ท่าข้าม อ.เทิง
13/06/2564 08:00
13/06/2564 17:00
กฟอ.เทิง
053796118
อนุกูล ปันสา
ลำดับดาวน์โหลด