ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอบางละมุง หมู่6 บ้านเนินทราย(กระทิงลาย)
บำรุงรักษาหม้อแปลง
27/08/2563 09:00
27/08/2563 14:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด