ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอบางละมุง ซอยเล้งกี่ มป.นั่งร้านลุกที่สอง
งานติดตั้งระบบไฟฟ้่าใต้ดิน
11/09/2563 09:00
11/09/2563 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด