ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ท่าโพธิ์นอก,บ.ท่าโพธิ์น้อย,บ.ดงหมากยาง,บ.โนนวังเยี่ยม,บ.นาคำ,บ.โนนสา ดับไฟเวลา 08.00น. ถึง 17.00น.
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ปักเสาไฟฟ้าและพาดสายหุ้มฉนวนขนาด 185 ต.มม.
สถานที่ที่ไฟดับเพิ่มเติม****
1.บ.ท่าโพธิ์นอก,บ.ท่าโพธิ์น้อย,บ.ดงหมากยาง,บ.โนนวังเยี่ยม,บ.นาคำ,บ.โนนสา ดับไฟเวลา 08.00น. ถึง 17.00น.
2.บ.ย่างฉาง รับเบอร์ จำกัด,บ.โนนทรายทอง,บ.ไร่สุขสันต์ ดับไฟ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 เวลา 08.30-09.30 น. และช่วงที่ 2 เวลา 16.00-17.00 น.
03/05/2562 08:00
03/05/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด