ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแยกทองเจริญ ถึง หน้าบริษัทเอเชี่ยนมินเนอรัลรีซอสจำกัด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณแยกทองเจริญ ถึง หน้าบริษัทเอเชี่ยนมินเนอรัลรีซอสจำกัด อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 นาฬิกา
23/12/2561 09:00
23/12/2561 16:00
กฟอ.พระพุทธบาท
036-266750,036269377
ธนพันธุ์ ตระสินธุ์
ลำดับดาวน์โหลด