ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.3 บ้านคั่นกระได
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากมีการสับเปลี่ยนหม้อแปลง บริเวณ ม.3 บ้านคั่นกระได ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.30 หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จจะจ่ายให้ก่อน
24/02/2564 08:30
24/02/2564 09:30
กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์
032-603643
จิรายุทธ์ ผุดเผือก
ลำดับดาวน์โหลด
1รายละเอียด1