ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านยางชุม อำเภอชุมพลบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงไลน์แยกเข้าบ้านยางชุม
02/04/2562 10:00
02/04/2562 15:00
กฟอ.ชุมพลบุรี
044-591155
วัฒนชัย สุขสนิท
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสื่อแจ้งดับไฟ