ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์ ข้าง รร.สำนักหมัน
ดับไฟเชื่อมไลน์ขั่วคราว งานปรับปรุง สถานีไฟฟ้า พช.2-ศูนย์พัฒนาที่ดิน(ฝั่งขวา)
23/11/2563 09:00
23/11/2563 10:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
098-7094528
ฉัตรชัย แว่นแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด