ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.บุยอ, คลองกลาง,ท่าตะเคียน,โนนแดง,หนองผีหลอก ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย
ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านคลองกลาง-ท่าตะเคียน
01/03/2563 09:00
01/03/2563 14:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 1129
นัฐพงษ์ ทิศนาม
ลำดับดาวน์โหลด