ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สะพานแม่น้ำลี้ บ้านโฮ่งหลวง ถึง ตลาดใหม่ชัยมงคล
เพื่อติดตั้งระบบกราวด์ สายส่ง 115 เควี.
10/05/2565 09:00
10/05/2565 17:00
กฟอ.บ้านโฮ่ง
0-5398-0335/0-5398-0337
จันทร คำวิชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ