ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนไทพิพัฒน์ หน้าหมู่บ้านสโรชา (ระบบจำหน่าย 22 เควี)
ดับไฟเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน แอร์เบรกสวิตซ์ 115 เควี
ดับบริเวณหน้าหมู่บ้านสโรชา (6 ช่วงเสาไฟ) ไม่มี ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ
21/03/2561 08:30
21/03/2561 17:00
กฟภ.บางแสน
091-8708428
ฉัตรศิริ หาพิพัฒน์
ลำดับดาวน์โหลด