ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 5 บ้านบึงน้ำใส ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
31/07/2563 08:30
31/07/2563 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด