ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ม.1 บ้านวังทับยา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
15/10/2564 09:00
15/10/2564 16:30
กฟจ.พิจิตร
056611890
ธีระพงษ์ ศิริกังวานย์
ลำดับดาวน์โหลด