ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าโป่งแดง - บ้านห้วยเดื่อ
ปฏิบัติงาน ตัดต้นไม้ใกล้แนวสาย ซึ่งต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ บ้านท่าโป่งแดง - บ้านห้วยเดื่อ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2564
06/06/2564 09:00
06/06/2564 16:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
ประวีร์ อุดทาโม๊ะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน