ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านฐานมั่นคงการเคหะ จำกัด
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
13/06/2562 08:30
13/06/2562 13:00
กฟอ.คลองหลวง
025987487
พีรภัทร์ ใจกว้าง