ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม - ปลายสายบ้านท่าธาร
เนื่องด้วยเทศบาลตำบลบ้านแม ได้จัดทำโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพาน โดยการเสริมผิวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสะพานข้ามลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น ม.4 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ตามหนังสือเลขที่ ชม. 7/9303/568 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตองมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อให้เทศบาลตำบลบ้านแม ใช้เครนยกแผ่นคอนกรีตสำเร็จในการก่อสร้างสะพาน
23/07/2564 09:00
23/07/2564 12:00
กฟอ.สันป่าตอง
053-311300
ธาดาพงศ์ พรหมมี
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ