ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 3 บ้านแก่งหนองหอย ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
08/02/2562 10:35
08/02/2562 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด