ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ วัดไร่เหนือ ม.8 ต.สะเดียง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
30/06/2564 09:00
30/07/2564 17:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
0958137111
ฉัตรชัย แว่นแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด