ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกภาคเหนือ ฝั่ง ปตท.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง จะเข้าดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายแรงสูง และก่อสร้างเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายรองรับการเชื่อมโยงสถานีไฟฟ้าลำปาง 3 และสถานีไฟฟ้าลำปาง 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟให้มั่นคง และรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น บริเวณถนนสี่แยกภาคเหนือ ในวันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562
มีผลกระทบกับผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแซด พรีเอ็นจิเนียริ่ง บิวเดอร์ มีกระแสไฟฟ้าดับตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
16/10/2562 09:00
16/10/2562 17:00
กฟจ.ลำปาง
054-251102
ชัยสิทธิ์ ภัทรวิชญานนท์
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ทำงาน