ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณกลุ่มบ้านซับหิ้วหมู-ลำพาด ตำบลหนองไผ่
จะมีการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการตัดต้นไม้ในแนวสายไฟ ระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV บริเวณกลุ่มบ้านซับหิ้วหมู-ลำพาด ตำบลหนองไผ่ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 จะทำให้กระแสไฟฟ้าดับ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
23/02/2564 09:00
23/02/2564 15:00
กฟอ.หนองไผ่
056781864
วัชรวิทย์ ทองประไพ
ลำดับดาวน์โหลด