ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หัวหิน | ถนนชมสินธุ์ หน้าธนาคารเกียรตินาคิน ห้างเจริญพาณิช ตลาดชมสินต์เก่า(ตลาดบน)
กฟอ.หัวหิน ของดจ่ายกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่าย เพื่อความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ ถนนชมสินธุ์ หน้าธนาคารเกียรตินาคิน ถึง ห้างเจริญพาณิช (ทั้งสองฝั่ง) ตลาดชิมสินธุ์เก่า (ตลาดบน) ท่ารถป่าละอู ตึกแถวสำนักงานเคเบิ้ลทีวีเก่า
13/09/2562 08:30
13/09/2562 16:00
กฟอ.หัวหิน
032516484
วรัญญู นาคะเวช
ลำดับดาวน์โหลด
1เอกสารแนบ