ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านทรายมูล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้า เพื่อเข้าทำการรื้อถอนย้ายสายแรงต่ำ,เสาแรงต่ำ 9 เมตร 1 ต้น บ้านทรายมูล ม.3 ต.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้า
19/07/2562 09:00
19/07/2562 13:00
กฟอ.หางดง
053-441093
เทอดพงษ์ มั่งมูล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ