ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ อำเภอตาคลี บริเวณเส้นทางถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม ถึงหมู่บ้านเฟื้องฟ้า
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณเส้นทางถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม ถึงหมู่บ้านเฟื้องฟ้า ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวนี้
ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ศาลเจ้าแม่ทับทิม บ้านเรือนร้านค้าบริเวณตั้งแต่หน้าศาลเจ้าแม่ทับทิม ซอยประชาอุทิศ ๑ ซอยประชาอุทิศ ๒ ร้าน ส.กมลพันธ์แอร์ ซอยทิพย์พิมาน โรงเรียนปรียาโชติ หมู่บ้านเฟื้องฟ้า และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี
03/05/2562 09:00
03/05/2562 17:00
กฟอ.ตาคลี
056-261233 (ตาคลี) , สายด่วน 1129 PEA Call Center
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าตาคลี